Leerlingenparticipatie

Door organisatie van nascholingen in samenwerking met de Vlaamse Scholierenkoepel, ondersteunen we de werking van de leerlingenraden en de leerlingen die in de schoolraden en in het medezeggenschapscollege zetelen.