Leerlingbegeleiders

Een vijftal keer per schooljaar komen de leerlingenbegeleiders samen om zich verder te bekwamen in het begeleiden van leerlingen en het uitwisselen van ideeën omtrent de problemen waar jongeren mee kampen. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt i.v.m. schooloverstijgende problemen, zoals spijbelen, pesten, … Ondersteund door het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) en de Begeleidingsdienst proberen zij tot een beleid te komen waarin de zorg om de leerling centraal staat en waarin alle betrokkenen – leerling, ouders en vakleerkrachten – zich kunnen vinden. Om onze leerlingen zo goed mogelijk op te vangen, volgen zij specifieke nascholingen en worden er regelmatig sprekers uitgenodigd. Tenslotte bezoeken zij al eens een andere school buiten de scholengemeenschap om ook zo ideeën op te doen die het zorgbeleid versterken.

Voorzitter: Ann Kiebooms