Drugpreventie

Via initiatieven zoals toneel, deelname aan de wedstrijd ‘Rookvrije klassen’ en infomomenten wijzen we de jongeren op de gevolgen van het gebruik van drugs. Door een enquête proberen we zicht te krijgen op het druggebruik van onze leerlingen zodat we ons beleid daarop kunnen afstemmen. Eveneens organiseren we infoavonden voor ouders. Bij al deze initiatieven werken we nauw samen met de preventiewerker en het stadsbestuur van Lier,met de politie en de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen.

Voorzitter: Katleen Arnauw