Visietekst STEM

Visietekst STEM scholengemeenschap

Wat is STEM?

STEM staat voor Science (wetenschappen) Technology (techniek) Engineering (ontwikkelen, bouwen) en Mathematics (wiskunde).

In onze maatschappij ontwikkelen technologie en wetenschappen zich voortdurend en dit op een achtergrond van actuele vraagstukken m.b.t. mobiliteit, duurzaamheid, energie, ecologische voetafdruk e.d.

Goed geschoolde jongeren, die mee durven nadenken en ontwikkelen zijn meer dan ooit nodig.

In J.B.David-Lier vormen we jongeren die door een sterk lerarenteam uitgedaagd worden deze ontwikkelingen op de voet te volgen.

J.B.David-Lier kent in zijn studieaanbod reeds jaren studierichtingen met sterk onderwijs in techniek, wetenschappen, wiskunde.

Leerlingen kunnen in het eerste jaar a-stroom het keuzepakket ‘moderne’ volgen (SGC en SU) of ‘Industriële Wetenschappen’ of ‘Technieken’ (VTI).

Daarnaast verbreedt het vanaf 1 september 2015 zijn studieaanbod in de a-stroom van de eerste graad door het keuzepakket STEM aan te bieden (SGC en SUM), als voorbereiding op sterk wetenschappelijke richtingen in de tweede en derde graad in de scholengemeenschap.

Een aanbod met STEM

Basisschoolverlaters die een sterke uitdaging nodig hebben, technisch getalenteerd en hierin geïnteresseerd zijn, kunnen een keuze maken uit:

Industriële Wetenschappen (VTI)

Elektromechanica (VTI)

Techniek-wetenschappen (SAL)

STEM (SGC en SUM)