Stages

Visie

Onze scholengemeenschap wil meewerken aan een degelijke lerarenopleiding.

Wij geven studenten de kans om praktijkervaring te verwerven via efficiënte stages in onze scholen.

Om de draagkracht van onze scholen te bewaken worden in de scholengemeenschap afspraken gemaakt over de aanvaarding en verdeling van de stagiairs.

Vanaf heden stappen wij in in het Vlaanderenbreed stageregistratiesysteem.

Aanvragen

Wens je in het schooljaar 2018-2019 stage te lopen als leerkracht, vraag dan aan de bevoegde stagecoördinator van jouw hogeschool om de aanvraag te doen volgens via lerarenstage.be.

Er worden geen rechtstreekse aanvragen van stagiairs aanvaard.

Indien de stage werd aanvaard

Je neemt contact op met de stagecoördinator van de secundaire school en je bent aanwezig op één van de stagecontactdagen.

Contactpersoon