Werkgroepen‎ > ‎

Overstap basisonderwijs - secundair onderwijs

Voorzitter: Stéphane Du Jardin

Meermaals per schooljaar vergadert de kerngroep overlegplatform basisonderwijs en secundair onderwijs (kobasec) om initiatieven uit te werken die de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs voor iedere leerling wil vergemakkelijken. Hiervoor werken wij nauw samen met verschillende basisscholen uit de buurt. Regelmatig vinden er school- en graadoverstijgende activiteiten plaats en worden externen uitgenodigd.