Werkgroepen‎ > ‎

Nascholingen

Vanaf september 2013 kan je op deze pagina inschrijven voor nascholingen georganiseerd door onze scholengemeenschap.  Hierin wijzigingen aanbrengen kan via e-mail aan ons secretariaat.

-  EVALUEREN : Klik hier om een nascholing te evalueren.

 - NASCHOLINGSAANBOD : Klik hier om de folder met nascholingsaanbod 2013-2014 te raadplegen

 - INSCHRIJVEN  kan je door op de betrokken cursussen in onderstaande tabel te klikken .  

 

Flipping the classroom

Erwin Meyers

Met het principe van “A flipped classroom” laat ik leerlingen thuis een kort instructiefilmpje bekijken over een welbepaald leerstofonderdeel. Dit gaat meestal hand in hand met een online toets over dit onderdeel.

Dankzij dit principe heb ik een ideale beginsituatie voor de komende les en creëer ik in de klas ruimte om meer met de leerlingen bezig te zijn.  Ik kan nu heel gerichte feedback geven aan mijn leerlingen. Tijdens de workshop wil ik mijn manier van werken uitleggen. Ik probeer dit volledig te kaderen in pedagogische principes die de laatste jaren hun opgang gemaakt hebben (cfr John Hattie, Dylan Wiliam, e.a.). Ik geef ook wat meer uitleg over de tools die ik gebruik om deze “screencasts" te maken. Het blijft dus zeker niet beperkt tot een lesje wiskunde …. 

Wanneer groepswerk echt rendeert

Jan ‘T Sas
Via deze workshop krijgt u meer inzicht in de mechanismen die groepswerk doen falen of slagen. De workshop is een mix van observatie, analyse en experiment. Er wordt gewerkt met materiaal uit verschillende vakken/domeinen. Samen met de andere deelnemers probeert u verschillende vormen van groepswerk uit: van de basisvorm met zijn basisregels, tot varianten waarmee u elke leerling tot expert bombardeert of waarmee u sterk kunt differentiëren. Daarnaast maakt u op een actieve manier kennis met gesprekstechnieken die leerlingen al pratend echt tot leren brengen.

Differentiatie waarmaken in de klaspraktijk

Koen MattheeuwsHands-on aanpak met de focus op coöperatieve en interactieve werkvormen. In deze sessie zetten we in op het zelf ervaren en nabespreken van werkvormen waarmee je binnenklasdifferentiatie kan waarmaken. We focussen daarbij op coöperatieve en (inter)actieve werkvormen waarbij leerlingen samen met leerstof bezig zijn, en zo het verschil (in interesse, motivatie, cognitief niveau, …) benutten. We stemmen in de mate van het mogelijke onze werkvormen en voorbeelden af op het deelnemerspubliek.

Naast het ervaren ‘hoe’ het kan, ook duiding over het ‘waarom’.
De ervaring leert dat het zelf beleven van werkvormen, de kans verhoogt op het toepassen van deze werkvormen in eigen klaspraktijk. De ervaring leert evengoed dat deze werkvormen zonder kwaliteitsvolle duiding al te weinig vanuit de juiste beweegredenen of met scherpe doelstellingen worden ingezet. We vermijden deze valkuil door via nabespreking het waarom te duiden, de mogelijke meerwaarde te bespreken, ruimte te laten voor inbreng van eigen ervaring én het gesprek te voeren over de voorwaarden om dergelijke werkvormen tot een goed einde te brengen. Zo verhogen we de kans op duurzame en correcte implementatie.

Motiverende gespreksvoering

Wim De Breucker

Binnen deze workshop maken we duidelijk dat het voeren van motiverende gesprekken met leerlingen meer is dan een vorm van overtuigen. Aansluitend bij eigen ervaringen van de deelnemers reiken we enkele kaders aan die inzicht verschaffen in aandachtspunten en valkuilen bij het voeren van motiverende gesprekken met leerlingen.

Hoe verloopt motiverende communicatie naar leerlingen binnen de klaspraktijk en welke stappen onderscheiden we binnen de  motivationele gespreksvoering, die erop gericht is via een directieve en persoonsgerichte gespreksstijl de leerling intern te motiveren om zijn gedrag te veranderen. 

Daarnaast  oefenen we  (gespreks)vaardigheden die ons helpen dit soort gesprekken met meer succes te voeren.


Omgaan met lastig gedrag op school en in de klas van leerlingen

Wen Geerts

Door anders te kijken naar lastig gedrag van leerlingen, kunnen we hen anders benaderen. Op zo’n manier dat het voor iedereen prettiger werken en leren wordt. We staan stil bij de doelen die we willen bereiken met de leerlingen en wat we daarvoor nodig hebben. We laten ons inspireren door elkaar en door enkele kaders en wisselen onze ervaringen uit. Praktische tips en tools om om te gaan met moeilijk gedrag van leerlingen komen zeker ook aan bod. We eindigen met één of meerder actiepunten die we onmiddellijk kunnen inzetten tijdens ons werk de volgende dag.

Workshop'Rots en Water' Rots en water, een psychofysieke weerbaarheidstraining om op een positieve manier aan groepsvorming te doen. We bieden een korte proefsessie aan om (sport)leerkrachten, praktijkleerkrachten kennis te laten maken met de taal en de opdrachten die we met klassen in vier sessies aanbieden.

Omgaan met ontwikkelingsstoornis ASS

Marc Neyens

Zorgverbreding, leerlingontplooiing en welbevinden worden meer en meer tot de essentiële opdrachten van een school gerekend. Het aantal leerlingen met een diagnose Autismespectrumstoornis groeit. In de klas is het nodig om het groeps- en leerlinggericht werken te combineren en af te stemmen op de individuele ont-wikkelingsnoden van de leerlingen.

In deze nascholing wordt:

-   autisme (ASS) gekaderd: definitie, criteria, diagnostiek;


-   ASS geconcretiseerd  naar de schoolse situatie toe: wanneer hebben leerlingen met ASS het lastig? Wanneer is het schoolse systeem ASS-onvriendelijk?

-   gezocht naar concrete en bruikbare handvatten, interacties, afstemming van de leerkrachten en de leerlingen tussen de groepsaanpak en de didactische en de socio-emotionele individuele noden van leerlingen met ASS.


Omgaan met ontwikkelingsstoornis ADHD

Marc Neyens
Zorgverbreding, leerlingontplooiing en welbevinden worden meer en meer tot de essentiële opdrachten van een school gerekend. In elke klas zit er wel een leerling die ADHD-gedrag vertoont. Gedragsgerichte interventies zijn nodig, maar hebben niet altijd het gewenste effect. In de klas is het nodig om het groeps- en leerlinggericht werken te combineren en af te stemmen op de individuele ontwikkelingsnoden van de leerlingen.

In deze nascholing wordt:

-       ADHD gekaderd: definitie, criteria, diagnostiek, afbakening met andere stoornissen;

-      ADHD geconcretiseerd  naar de schoolse situatie toe: wanneer hebben leerlingen met ADHD het lastig? Wanneer is het schoolse systeem ADHD- onvriendelijk? Waar raken de leerlingen en de leerkrachten de pedalen kwijt?

-    gezocht naar concrete en bruikbare handvatten, interacties, afstemming van de leerkrachten en de leerlingen tussen de groepsaanpak, de didactische en de socio-emotionele individuele noden van leerlingen met ADHD (het vullen van de rugzak).

Workshop rond proeven van psychofysieke weerbaarheidstraining 

Vormingswerker PLUS

De workshop rond psychofysieke weerbaarheidstraining neemt je als leerkracht mee in de oefeningen van weerbaarheidstraining. Aan de hand van psychofysieke weerbaarheidstraining proberen wij leerlingen meer inzicht te geven in hun gedrag, interactie met groepsgenoten en lichaamstaal.  Je proeft van de aanpak en de oefeningen en ervaart zelf wat bepaalde interventies van de begeleider en je groepgenoten met jou doen. Dit is een actief aanbod, met een kleine theoretische duiding.

Weerbaarheid aanleren

Vormingswerker PLUS
Leerkrachten die interesse hebben in een uitgebreid aanbod rond psychofysieke weerbaarheidstraining, kunnen intekenen op het dagprogramma. Het dagprogramma is gericht op leerkrachten die interesse hebben om enkele werkvormen rond weerbaarheid toe te passen in de eigen klaspraktijk. We slaan in dit aanbod de brug tussen tips en tricks voor leerkrachten en de werkvormen van psychofysieke weerbaarheidstraining. Jouw vragen staan voorop en bepalen mee hoe we het programma vormgeven.
Basiscursus EHBO

docenten HBO5

Windows 8 dinsdag 8 oktober   ·         Verschil met vorige versies (Windows XP, Windows  7)
 
·         Nieuwe functies van Windows 8
 
·         Gebruik van het vernieuwde startscherm
 
·         Aan de slag met Apps
 
·         Organisatie van de pc met Windows 8
Gebruik van tablet (Android)   ·         Waarvoor gebruik je een tablet
 
·         Internet en mail gebruiken en synchroniseren op een tablet  
 
·         Hoe verbinden met een netwerk op een openbare locatie
 
·         Hoe zoek ik nieuwe apps?
 
·         Hoe installeer en gebruik ik apps? Tablet synchroniseren met een vaste pc of laptop
Gebruik van tablet (iPad)  idem als tablet (Android)
Basishandelingen met PC   ·         Het organiseren van de pc:

o    Werken met bestanden en mappen

o    Werken met een memorystick

  ·         Basis Word
 
·         Basis internet
Prezi   ·         Hoe maak ik een presentatie met dit programma?
 
·         Basisfuncties voor tekst en animatie
 
·         Multimedia gebruiken in Prezi
Mini-Photoshop  ·         Basishandelingen in Photoshop
 
·         Selecteren
 
·         Correcties aanbrengen
 
·         Werken met tekst
Nederlands Taal beschouwen? Hoe dan? Tweede graad
Moderne Talen (Frans en Engels)