Werkgroepen‎ > ‎

Leerlingbegeleiders

Voorzitter: Nicole Scheers

Regelmatig komen de leerlingenbegeleiders bijeen om zichzelf verder te bekwamen in het begeleiden van jongeren. Zij maken ook afspraken i.v.m. schooloverstijgende problemen zoals spijbelen; pesten…Binnen deze werkgroep wordt nauw samengewerkt met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en de pedagogen.
De leerlingbegeleiders volgen ook specifieke nascholingen.