Studierichtingen‎ > ‎

eerste leerjaar b

SUM: Sint-Ursulamiddenschool
VTI: Vrij Technisch Instituut

Vakken binnen                           1b

SUM

VTI

Frans

2

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

maatschappelijke vorming

3

3

muzikale opvoeding

1

1

natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

5

4

sociale activiteiten

1

-

technische activiteiten

-

4

plastische opvoeding

3

3

techniek

6

6

wiskunde

5

4

TOTAAL

32

32

Comments