Inschrijven voor een nascholing

Via deze pagina kan je inschrijven voor een nascholing georganiseerd door onze scholengemeenschap. 
Je kan ook controleren of je correct ingeschreven bent via de derde kolom. Hierin wijzigingen aanbrengen kan via e-mail aan ons secretariaat.

 - NASCHOLINGSAANBOD Klik hier om de folder met nascholingsaanbod 2017-2018 te raadplegen

 - INSCHRIJVEN  kan je door op de betrokken cursussen in onderstaande tabel te klikken .  

  


DIDACTISCHE
NASCHOLINGEN
   

Motiverende didactische werkvormen

Gerd Cornelissen en Anne Haegeman

woensdag 25 oktober

9u tot 12u

LAATSTE KANS!

Dit wordt vanaf volgend schooljaar aangeboden in het traject van het mentoraat.

In deze nascholing gaan wij dieper in op:

-  verschillende leerstijlen en behoeften van de leerlingen;

-  de vraag: wat zijn motiverende didactische werkvormen?

-  verschillende soorten didactische werkvormen gericht op verschillende leerstijlen, leertypen en sleutelcompetenties;

-  welke didactische werkvorm wanneer en voor welke doelstelling;

-  uitgewerkte voorbeelden van motiverende didactische werkvormen (hoekenwerk, discussie- vormen, opdrachtvormen, spelvormen...);

-  de vraag: hoe differentiëren door middel van didactische werkvormen?

Controleer

Zelfstandig en gedifferentieerd maken van oefeningen: Wiskunde – Wetenschappen – Techniek

VZW CEGO

2-jarig traject – 3 sessies

donderdag 9 november
donderdag 17 mei

9u tot 12u 


CEGO staat voor Centrum Ervaringsgericht Onderwijs

Een traject met 3 sessies:

 

Sessie 1: Algemene informatieve lezing


Sessie 2: eerste bijeenkomst na het zelf aan de slag gaan met de tips


Sessie 3: tweede bijeenkomst om te finetunen en verder af te stemmen

 Controleer

Binnenklasdifferentiatie en de vakgroep: Frans – Engels – Duits

(op vraag begeleiders geen Nederlands)

Danny Van den Wouwer
Christel Verheyen

Sessie 1: 16/10 DSKO 13.30

Sessie 2: 23/01

De begeleiders vonden het noodzakelijk dat de deelnemers eerst deelnemen aan een startsessie in het DSKO op woensdag 16 oktober 2017 om 13u30. Ondanks het feit dat de sessie gericht is op het Engels gelden dezelfde principes voor het Frans.

In de tweede sessie willen beiden begeleiders zich dan toespitsen op vakspecikieke problemen waarbij differentiatie een oplossing kan zijn.

Vanuit de verwerking van de eerste sessie kunnen zij dan verder ingaan op vragen van de deelnemers.
 Controleer
 
Goede toets- en examenvragen opstellen

Stijn Vanhoof

donderdag 23 november

 
  1. Meet ik wat ik wens te meten?
  2. Zijn mijn vragen helder geformuleerd?
  3. Zelf aan de slag met het aangereikte materiaal: samen met (vak)collega's bekijk je je eigen toetsen en examens kritisch.

 

Je krijgt heel wat aandachtspunten voor het formuleren van goede toets- en examenvragen, met veel tips en voorbeelden uit verscheidene vakken.

 

Je bestaande toetsen en examens vormen het uitgangspunt voor deze vorming. Door je eigen materiaal kritisch te bekijken zal je uiteraard ook inspiratie vinden om nadien nieuwe vragen te formuleren.

 Controleer
PEDAGOGISCHE NASCHOLINGEN    

Geweldloos Verzet en Nieuwe autoriteit

Babs Goethals

dinsdag 24 april

Bij geweldloos verzet ligt de eerste nadruk op controle over het eigen handelen van de volwassene. Dit is nodig wil men escalaties voorkomen of stopzetten. Ouders worden geholpen om ineffectieve communicatiegewoonten te herkennen zoals kibbelen, dreigen, zagen, smeken, preken en schreeuwen.


Nieuwe autoriteit gaat er vanuit dat deze niet onfeilbaar is en heeft oog voor het eigen aandeel in conflicten. Na een conflict wordt er gestreefd naar verzoening. Hier is sprake van een onderhandelingshuishouding. 

Controleer
Kwaliteitsvol lesgeven en leiderschap in de klas

Frie Kimpe
Leen Mertens

dinsdag 6 februari
dinsdag 13 maart

Sessie 1:

Communicatie en klasmangement

Sessie 2:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Controleer
VOET-GEBONDEN
NASCHOLINGEN
   
Workshop 'Proeven van psychofysieke weerbaarheidstraining'

Babs Goethals

dinsdag 24 oktober
De workshop rond psychofysieke weerbaarheidstraining neemt je als leerkracht mee in de oefeningen van weerbaarheidstraining. Aan de hand van psychofysieke weerbaarheidstraining proberen wij leerlingen meer inzicht te geven in hun gedrag, interactie met groepsgenoten en lichaamstaal.  Je proeft van de aanpak en de oefeningen en ervaart zelf wat bepaalde interventies van de begeleider en je groepsgenoten met jou doen. Dit is een actief aanbod, met een kleine theoretische duiding. Controleer
Weerbaarheid aanleren

Babs Goethals

dinsdag 6 februari
Leerkrachten die interesse hebben in een uitgebreid aanbod rond psychofysieke weerbaarheidstraining, kunnen intekenen op het dagprogramma. Het dagprogramma is gericht op leerkrachten die interesse hebben om enkele werkvormen rond weerbaarheid toe te passen in de eigen klaspraktijk. We slaan in dit aanbod de brug tussen tips en tricks voor leerkrachten en de werkvormen van psychofysieke weerbaarheidstraining. Jouw vragen staan voorop en bepalen mee hoe we het programma vormgeven.  Controleer
Pesten en conflicten oplossen met een herstelgesprek en herstelcirkel voor beginners

Babs Goethals

donderdag 15 maart
Blijft een conflict tussen jou en een leerling of tussen leerlingen onderling nawerken? Ben je op zoek naar manieren om met een klas in gesprek te gaan op een laagdrempelige manier? In dit nascholingsaanbod focussen we op het leren voeren van 1 op 1 gesprekken met het oog op een herstelgesprek en staan we stil bij de techniek van het voeren van herstelcirkels. De basis voor deze werkvorm komt uit het verbindend werken en geeft ook handvaten om proactief en preventief aan de slag te gaan met groepen. We leggen de nadruk op oefenen en bieden een kort theoretisch kader. Als jij op zoek bent om de eerste stappen te zetten in herstelgericht werken kan dit aanbod een eerste stap zijn.
 Controleer
 
Verbindende communicatie voor gevorderden

Wim De Breucker

dinsdag 30 januari
donderdag 8 maart

 Verscheidene schoolbetrokkenen (leerkrachten,  leerlingenbegeleiders, …) hebben de afgelopen jaren vanuit verbindende communicatie de samenwerking met leerlingen, ouders en met elkaar proberen te versterken.

 

Uitgaande van eigen ervaringen en aangevoelde hindernissen bij de toepassing ervan, willen we tijdens deze 2-daagse workshop het gedachtegoed van verbindende communicatie verder uitdiepen. Daarbij zullen we de drie basisprocessen (zelfempathie, verbindende eerlijkheid en empathie) en de vier bouwstenen (waarneming, gevoelens, behoeften en verzoeken) aan de hand reflectie, kadering en vooral praktijkgerichte oefening sterker verankeren.  Hierdoor willen we de verbindende kracht verhogen om op een duidelijke, effectieve en respectvolle manier te communiceren.

 

We verwachten van de deelnemers een grote bereidheid tot oefenen en reflecteren.

 Controleer
 
Duurzame school, straffe school

Veerle Moons

dinsdag 7 november
dinsdag 13 maart

 uitleg MOS Controleer
ALGEMENE NASCHOLINGEN  

Timemanagement en persoonlijke organisatie voor leerkrachten

Joëlle Van de Peer

dinsdag 21 november
dinsdag 16 januari


 We kennen allemaal dat gevoel wel: leerlingen trekken aan je mouw, collega's vragen overleg, de directie heeft je nodig en je moet nog dringend boodschappen doen. Soms wordt het allemaal wat veel.

Kunnen we dit voorkomen? Wat kan ons hierbij helpen? Een aantal goede tips om u te helpen.
 Controleer