Inschrijven voor een nascholing

Via deze pagina kan je inschrijven voor een nascholing georganiseerd door onze scholengemeenschap. 
Je kan ook controleren of je correct ingeschreven bent via de derde kolom. Hierin wijzigingen aanbrengen kan via e-mail aan ons secretariaat.

 - NASCHOLINGSAANBOD Klik hier om de folder met nascholingsaanbod 2018-2019 te raadplegen

 - INSCHRIJVEN  kan je door op de betrokken cursussen in onderstaande tabel te klikken .  

  


DIDACTISCHE
NASCHOLINGEN
   

Co-teaching


door:                  UCLL

datum:              di 16/2: 13.00 uur - 16.00 uur

locatie:              Sint-Gummaruscollege

doelpubliek:     alle geïnteresseerde leraren

Als collega’s samen voor de klas, het biedt nieuwe perspectieven bij handelingsgericht werken.

In deze sessie bespreken we werkvormen, mogelijkheden en valkuilen van gedeelde klaspraktijk ter ondersteuning van àlle leerlingen.


Controleer

Mind the gap: didactische verschillen

tussen lager  en secundair onderwijs


door:                  Anne Decelle, UCLL

datum:               di 20/11, 13.00 uur - 16.00 uur

locatie:              Sint-Gummaruscollege

doelpubliek:     alle geïnteresseerde leraren eerste graad
De overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs is een belangrijke stap, die niet voor alle leerlingen even vlot verloopt. In deze nascholing buigen we ons over de vraag welke didactische maatregelen jij in je lessen kan treffen om die overgang te versoepelen. Zo wordt er kennis gemaakt met de manier van differentiëren in het 6e leerjaar en kom je meer te weten over vakdoorbrekend werken.

Deze nascholing is iets voor jou indien je op zoek bent naar een goede manier om vakinhouden en didactische aanpak van lager en secundair beter op elkaar te laten aansluiten en als je geïnteresseerd bent in het doorvoeren van nieuwe werkvormen.

 Controleer
PEDAGOGISCHE NASCHOLINGEN    

Positief en objectief noteren op het rapport en in het leerlingenvolgsysteem


door:                 Babs Goethals, Plus

data:                  di 9/10 09.00 uur - 12.00 uur

                          di 13/11 13.00 uur - 16.00 uur

                          (terugkomdag, intervisie)

locatie:              Sint-Ursula-instituut, mediatheek

                          via Mechelsestraat 29

doelpubliek:     alle geïnteresseerde leraren

Doel :

Communiceren over jongeren op een manier die objectief, doelgericht  en constructief is.

Inhoud:


Tijdens deze workshops trachten we heldere, objectieve, boodschappen te formuleren die de focus houden op het aanmoedigen van positief gedrag van jongeren en het remediëren van negatief gedrag. We gaan aan de slag voor het eerste rapport en na het eerste rapport evalueren we hoe we hiermee aan de slag zijn gegaan.


Controleer

Verbindend en herstelgericht werken


door:                  Babs Goethals, Plus

data:                  do 24/1 09.00 uur - 16.00 uur

                          do 21/2 09.00 uur - 16.00 uur

locatie:              Sint-Ursula-instituut, mediatheek

                          via Mechelsestraat 29

lunch:                broodjes worden voorzien

doelpubliek:     alle geïnteresseerde leraren


Doel :

Op een proactieve en curatieve verbindende manier aan de slag met je klas en ook in het voeren van één op één gesprekken.

Inhoud:

In deze workshop maken we kennis met het gedachtegoed van verbindend en herstelgericht werken. Deze passen we meteen toe in het voeren van cirkelgesprekken, kleine herstelgesprekken en kleine herstelmeetings. Je kan dit als leerkracht/leerlingbegeleider toepassen in je eigen praktijk om kleine conflicten aan te pakken.

Controleer
 

Geweldloze communicatie


Inschrijven eerste trimester


Inschrijven tweede trimester


door:                  Babs Goethals, Plus

data:                  di 2/10 09.00 uur - 16.00 uur

                          woe 7/11 09.00 uur - 12.00 uur


                          di 5/2 09.00 uur - 16.00 uur

                          woe 13/3 09.00 uur - 12.00 uur


locatie:              Sint-Ursula-instituut, mediatheek

                          via Mechelsestraat 29

lunch:                op dinsdag worden broodjes voorzien

doelpubliek:     alle geïnteresseerde leraren


 

Doel :

Op een objectieve, verbindende, constructieve manier communiceren als basis van de nieuwe autoriteit visie in de omgang met jongeren

Inhoud:

In deze workshop maken we kennis met het gedachtegoed van de geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. Deze vormt meteen de basis van de nieuwe autoriteit, die ons inzicht biedt rond een verfrissende aanpak van jongeren in deze veranderende samenleving.


controleer eerste trimester

controleer tweede trimester
VOET-GEBONDEN
NASCHOLINGEN
   

De digitale leefwereld van jongeren


door:                 Mediaraven

datum:              ma 14/1: 09.00 uur – 12.00 uur

locatie:              Sint-Gummaruscollege

doelpubliek:     alle personeelsleden

!!! eigen tablet of laptop meebrengen


De online en offline wereld van jongeren zijn sterk met elkaar verweven. Tijdens een interactieve lezing word je meegenomen langs een aantal cases, inzichten en voorbeelden uit het onderwijs en de jeugdsector. De berichtgeving over jongeren en digitale media in de pers wordt verduidelijkt en een aantal hardnekkige clichés die de ronde doen, worden weerlegd. Onderweg is er tijd voor heel wat vragen en uitwisseling.

Kortom, waar mag je je aan verwachten?

  • Een introductie in de door jongeren meest gebruikte toestellen, spelletjes en sociale media

  • Een update van hoe mediawijs jongeren zijn

  • Een schets van de laatste evoluties in de wereld van jongeren en digitale media

  • Hoe je daar als ouder, leerkracht of jeugdwerker mee omgaat

Opgelet: voor deze nascholing dien je je eigen laptop of tablet mee te brengen!
Controleer
 

Pubers leren plannen (en uitvoeren!)


door:                 Marcella Deneve, Eekhout academy

datum:              do. 27/09, 09.00 uur - 12.00 uur

locatie:              Sint-Gummaruscollege

doelpubliek:     alle personeelsleden


 

‘Mijn printer was stuk’ of ‘Ik moest naar de training…’. Herkenbare excuses om een taak niet of te laat af te geven. BZL, taken op lange termijn, voorbereiden van herhalingen en proefwerken en integrale opdrachten... Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk het is dat leerlingen al van bij het begin van hun leercarrière een planning leren maken én zich eraan houden. Eigenlijk begint het hele verhaal al bij het plannen van het werk van een dag, een week, een toetsenperiode… in de eerste graad. Een agenda is hier een onmisbaar instrument.

In deze nascholing krijg je inzicht in de kenmerken van een goede planning en leer je tieners (van de drie graden) ondersteunen om stapsgewijs beters planners te worden. Je leert hoe motivatie op dit terrein werkt en wat je kan doen om ze bij leerlingen te verhogen.

 Controleer
 VAKGEBONDEN NASCHOLINGEN  

Motiverende werkvormen


door:                 Danny Van den Wouwer, vakbegeleider Frans

datum:              di 26/2: 14.00 uur – 16.00 uur

locatie:              Sint-Ursulalyceum

doelpubliek:     vakgroep Frans


Als leraar Frans moet je vaak opboksen tegen vooroordelen ten opzichte van jouw vak. Daarom gaan we gedurende twee uren ons verdiepen in motiverende werkvormen waarmee je je leerlingen het tegendeel kan bewijzen!  Controleer
 ICT  

Workshop ‘Het Archief voor Onderwijs’


door:                 medewerker ‘Het Archief voor Onderwijs’

datum:              ma 28/1: 09.30 uur - 11.30 uur

locatie:              Sint-Gummaruscollege, L060

doelpubliek:     alle geïnteresseerde personeelsleden


Je maakt kennis met ons ruime aanbod aan audiovisueel materiaal, van losse beeld- en audiofragmenten tot inspirerende thema's en lesklare collecties. Verder leren de deelnemers alle functionaliteiten van het platform kennen: zoals zoeken en filteren, eigen fragmenten knippen, eigen collecties maken, collecties contextualiseren en bewerken, collecties kopiëren en delen met andere gebruikers.

 Controleer

(Samen)werken in Google Drive

door:                   Tom Slegers, ICT-coördinator VTI

datum:             ma 28/1 16.00 uur - 18.00 uur

                        do 21/2 16.00 uur - 18.00 uur

locatie:            VTI

doelpubliek:    alle geïnteresseerde leraren m.u.v. SAL


Het opslaan van je gegevens op een 'klassieke' USB-stick houdt wel wat risico's in. Daarom schakelden al heel wat collega's over naar diverse clouds zoals Google Drive. Wist je echter dat Google Drive ook een unieke gelegenheid biedt tot samenwerken? Op dit (samen)werken gaan we dieper in tijdens 2 sessies.  Controleer
 (Samen)werken in OneDrive

door:                Tom Slegers, ICT-coördinator VTI

datum:            ma 11/2 16.00 uur - 18.00 uur

                        do 14/3 16.00 uur - 18.00 uur

locatie:             VTI

doelpubliek:   alle geïnteresseerde leraren SALHet opslaan van je gegevens op een 'klassieke' USB-stick houdt wel wat risico's in. Daarom schakelden al heel wat collega's over naar diverse clouds zoals OneDrive. Wist je echter dat OneDrive ook een unieke gelegenheid biedt tot samenwerken? Op dit (samen)werken gaan we dieper in tijdens 2 sessies.  Controleer
ALGEMENE NASCHOLINGEN  

Constructieve oudercontacten


door:                  Babs Goethals, Plus

data:                  woe 17/10: 8.30 uur - 12.00 uur

locatie:              Sint-Ursula-instituut, mediatheek

                          via Mechelsestraat 29

doelpubliek:     alle geïnteresseerde leraren


 

Doel :

Korte gesprekken voeren met als doel een constructieve en objectieve afstemming en samenwerking met ouders te bekomen.

Inhoud:

We geven handvatten om ouders mee te laten nadenken over mogelijkheden en ondersteuning van de jongeren in zijn schools functioneren. Hoe zetten we ouders in hun kracht en blijven we gefocust op samenwerking.

 Controleer

Basiscursus EHBO (zonder attest)


Door:                Thomas More

datum:             wordt later meegedeeld

locatie:             SAL

doelpubliek:    alle personeelsleden


  Controleer