U kan elke dag tijdens de schooluren in onze scholen terecht, na afspraak met de school. Wie wil inschrijven tijdens de vakantie vindt de nodige informatie op de website van de school.

Tijdens de kerstvakantie zijn het SAL, het Sint-Gummaruscollege, de scholen van Campus Sint-Ursula en het Vrij Technisch Instituut open op vrijdag 4 januari 2019 van 10.00 tot 12.00 u.

 Open(deur)dagen

SAL        

zaterdag 16 maart 2019 van 10.00 tot 17.00 uur (2de en 3de graad; SAL HBO5 tot 16.00 u)
                              

Sint-Gummaruscollege                                    

zaterdag 16 maart 2019 van 10.00 tot 17.00 uur

Campus Sint-Ursula                                      

zaterdag 16 maart 2019 van 10.00 tot 17.00 uur

Vrij Technisch Instituut

info-doe-dag: zaterdag 16 maart 2019 van 10.00 tot 17.00 uur

opendeurdag (school in werking): wordt nog bepaald

SAL Internaat

           zaterdag 16 maart 2019 van 10.00 tot 17.00 uur


De Regenboog (BuSO)   

openklasavond: dinsdag 14 mei 2019

Op woensdag 20 maart 2019 en woensdag 24 april 2019 zijn het SAL (2de en 3de graad), het Sint-Gummaruscollege, de scholen van Campus Sint-Ursula, het Vrij Technisch Instituut en het SAL Internaat voor inschrijvingen geopend van 13.00 - 18.00 uur.

Inschrijvingen in het secundair onderwijs 

               

1  Het begrip 'inschrijving'
 
Volgens de wettelijke bepalingen is een leerling pas ingeschreven in een school indien hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en de ouder(s) en/of de meerderjarige leerling het opvoedingsproject en schoolreglement ondertekent. De toelatingsvoorwaarde houdt in dat de leerling over het diploma of getuigschrift beschikt dat nodig is voor de gekozen studierichting. Voor de leerlingen betekent dit dat een inschrijving in een hoger leerjaar alleen wettelijk in orde is na 30 juni, dag waarop hij/zij een getuigschrift of diploma heeft behaald. Daarom kan men vóór 30 juni alleen spreken van een 'voorlopige inschrijving'.
Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen op 30 juni worden alleen toegelaten in 1B. (St.-Ursulamiddenschool en Vrij Technisch Instituut)
De voorlopige inschrijving zal genoteerd worden in een register en een volgnummer krijgen; de inschrijvers ontvangen een ontvangstbewijs. Het behoort tot de vrijheid en de cultuur van de school om een (intake-)gesprek te organiseren waarin gepeild wordt naar motivatie en eventuele aanwezige  kennis en vaardigheden, indien de richting niet in het logische vervolg van de genoten opleiding ligt.
 
2  Datum vanaf wanneer men kan inschrijven voor 2019-2020
De scholen van de scholengemeenschap J.B.David-Lier hebben afgesproken dat ze hun inschrijvingen starten op 15 maart 2019, conform de afspraken die gemaakt zijn in het LOP. De voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel start vanaf 21 februari 2019. De ouder(s) of verantwoordelijke(n) zal/zullen hierover een brief ontvangen.
 
3  Weigering tot inschrijving
 
De voorbije jaren was er geen inschrijvingsstop in de scholengemeenschap. Naarmate de inschrijvingen binnenlopen, kunnen de scholen wel een 'volverklaring' doen. (bv. voor 1 B-klassen of andere specifieke studierichtingen).
Voor wie hierdoor in de problemen komt, zal de school met de kandidaat-leerling naar een oplossing zoeken die aansluit bij het profiel en de wensen van de kandidaat-leerling. Bij betwistingen over een geweigerde inschrijving kan men zich wenden tot het Lokale Overlegplatform Lier-Duffel (LOP). Meer informatie over het LOP vind je op de website www.ond.vlaanderen.be/gok
 
4  Inschrijvingsmogelijkheden per school
 
Je brengt best mee:
- identiteitskaart en/of trouwboekje ouders
- rapport vorig schooljaar
 
5  Binnenleveren van documenten
 
Het binnenleveren van de nodige documenten door de 'voorlopig' ingeschrevenen gebeurt best vóór de laatste dag van de
juli-inschrijvingsperiode.
 

6  Inschrijvingsdata tijdens de zomermaanden: gedetailleerde info via de website van de scholen


Inschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs (De Regenboog)

Deze leerlingen moeten over een gepast attest (OV 3 type 1) en verslag beschikken. Voor meer info verwijzen we naar de betrokken school of naar uw huidig clb.