Activiteiten

Activiteiten schooljaar 2018-2019Informatieavond voor de ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar over het studieaanbod in de Lierse katholieke scholengemeenschap.
Wanneer?: 6 februari 2019
Waar?: CC De Mol
Hoe laat?: 19.30 uur
Er volgt een mailing op naam van de 12-jarigen van Lier, Koningshooikt en buurgemeenten.


VOET/VOOD Gezondheid
 • Toneelvoorstelling Blackout voor de 1ste jaars van De Regenboog, St.-Gummaruscollege en St.-Ursulamiddenschool op 23 mei 2019. thema: alcoholmisbruik
 • Toneelvoorstelling Trip voor de 4de jaars van SAL, St.-Gummaruscollege, St.-Ursulalyceum en VTI op 12 november 2018
 • Jaarthema Rookvrije klassen met een slotmoment op 31 mei 2019 voor de 1ste en 2de en 3de  jaars van De Regenboog, de 2de jaars van St.-Gummaruscollege, de 1ste en 2de jaars van St.-Ursulamiddenschool, de 3de en 4de jaars van St.-Ursula-instituut, de 3de jaars van St.-Ursulalyceum en de 1ste en 2de jaars van VTI
 • Uiteenzetting wetgeving inzake drugbeleid voor de 5de jaars.
 • Voorstelling SHUT your FACE Book 2.0 van Bert Gabriëls over de voor- en nadelen van sociale media voor de 3de jaars van De Regenboog, SAL, St.-Gummaruscollege, St.-Ursula-instituut, St.-Ursulalyceum en VTI op 
  22 oktober 2018
 • Toneelvoorstelling Seks Thing voor de 2de en 3de jaars van De Regenboog, 3de jaars van SAL, 2de en 3de jaars van St.-Gummaruscollege, 2de jaars van St.-Ursulamiddenschool, 3de jaars van St.-Ursula-instituut, 3de jaars van St.-Ursulalyceum en 2de en 3de jaars van VTI op 8 en 10 januari  2019. Thema: sexting en cyberpesten
VOET/VOOD Verkeersopvoeding
 • Project Veilig fietsen voor de 1ste jaars op 24, 25, 26 en 27 september 2018. De leerlingen ervaren de zichtbaarheidsbeperkingen van de 'Dode hoek' en de politie verduidelijkt de basisverkeersregels en licht het jongerenproces-verbaal toe.
 • Week van de fluo voor de 1ste jaars van 22 t.e.m. 26 oktober 2018. Zichtbaarheid in het verkeer is hierbij het centrale thema.
 • Busevacuatie voor de 1ste jaars van De Regenboog, St.-Gummaruscollege, St.-Ursulamiddenschool, VTI en de 3de jaars van het SAL op
  23, 25 en 26 oktober 2018
 • Toneel Flits voor de 4de jaars van St.-Ursula-instituut en St.-Ursulalyceum en de 5de jaars van SAL, St.-Gummaruscollege en VTI op 4 februari 2019.
  Thema: weekendongevallen
 • Voorstelling Verkeerd moment, verkeerde plaats van Luc Descamps op 11 en 12 oktober 2018 voor de 3de jaars van De Regenboog, SAL, St.-Gummaruscollege, Campus St.-Ursula en VTI
  thema: verkeersongevallen
 • De scholen zijn ingeschreven voor het project 'Slimme Mobiele Scholen' (SMS) van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, waarbij zij inhoudelijke en financiële ondersteuning krijgen om verkeers- en mobiliteitseducatie in alle graden op de agenda te zetten.

VOET/VOOD Opvoeden tot burgerzin:

 • Ondersteuning van VSK voor de leden en de begeleiders van de leerlingenraden met het oog op hun inbreng in de Schoolraad.
  vormingsdag 1ste graad: 2 oktober 2018
  vormingsdag 2de en 3de graad: 25 september 2018

Infoavond voor ouders en leraren:

 • Gaming en sociale media: datum wordt nog bepaald 

Overstap Basisonderwijs-Secundair Onderwijs:

 • overlegmoment op 12 september 2018 tussen leerkrachten 6de leerjaar enerzijds en klassenleraren 1ste jaar SO, zorg- en graadcoördinatoren en leerlingenbegeleiders van SG 'J.B. David-Lier' anderzijds.
Overstap -Secundair Onderwijs-Hoger Onderwijs:
 • Start to study op 16 oktober 2018
  Informatie over verder studeren voor toekomstige studenten en ouders i.s.m. de KU Leuven en de hogescholen van de Associatie KU Leuven
 • SOHO-infosessie (zowel professionele als academische bachelor) voor de laatstejaars van SAL, St.-Gummaruscollege, St.-Ursula-instituut, St.-Ursulalyceum en VTI op 29 januari 2019

Nascholingsbeleid op niveau scholengemeenschap:

 • coachingstraject voor het middenkader
 • nascholingen voor de leerlingenbegeleiders
 • nascholing voor de 1ste, 2de en 3de jaars leerkrachten in functie van het klasmanagement
 • didactische en pedagogische nascholingen
 • voet-gebonden en vakgebonden nascholingen 
 • ICT-nascholingen 

 

Beleidsdag voor het Comité van de Afgevaardigden van de Schoolbesturen en de Raad van Directeurs op 14 juni 2019.