Activiteiten

Activiteiten schooljaar 2017-2018Informatieavond voor de ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar over het studieaanbod in de Lierse katholieke scholengemeenschap.
Wanneer?: 27 februari 2018
Waar?: CC De Mol
Hoe laat?: 19.30 uur
Er volgt een mailing op naam van de 12-jarigen van Lier, Koningshooikt en buurgemeenten.


Werkgroep drugpreventie: VOET/VOOD Gezondheid
 • Toneelvoorstelling Join't us voor de 3de jaars van De Regenboog, SAL, St.-Ursula-instituut en VTI op 16 januari 2018
  thema: softdrugs
 • Toneelvoorstelling Blackout voor de 2de jaars van De Regenboog, St.-Gummaruscollege en St.-Ursulamiddenschool op
  3 oktober 2017
  thema: alcoholmisbruik
 • Toneelvoorstelling Trip voor de 4de jaars van SAL, St.-Gummaruscollege, St.-Ursulalyceum en VTI op 14 november 2017
 • Jaarthema Rookvrije klassen met een slotmoment op 31 mei 2018 voor de 1ste jaars van DR, de 1ste jaars van SGC, de 1ste en 2de jaars van St.-Ursulamiddenschool, de 3de en 4de jaars van St.-Ursula-instituut, de 3de jaars van St.-Ursulalyceum en de 1ste en 2de jaars van VTI
 • Uiteenzetting wetgeving inzake drugbeleid voor de 5de jaars.

VOET/VOOD Gezondheid

 • Voorstelling SHUT your FACE Book 2.0 van Bert Gabriëls over de voor- en nadelen van sociale media voor de 3de jaars van SAL, St.-Gummaruscollege, St.-Ursula-instituut, St.-Ursulalyceum en VTI op 1 februari 2018
Werkgroep Verkeersveiligheid en Mobiliteit: VOET/VOOD Verkeersopvoeding
 • Project Veilig fietsen voor de 1ste jaars op 25, 26, 27 en 28 september 2017. De leerlingen ervaren de zichtbaarheidsbeperkingen van de 'Dode hoek' en de politie verduidelijkt de basisverkeersregels en licht het jongerenproces-verbaal toe.
 • Week van de fluo voor de 1ste jaars van 23 t.e.m. 27 oktober 2017. Zichtbaarheid in het verkeer is hierbij het centrale thema.
 • Busevacuatie voor de 1ste jaars van De Regenboog, St.-Gummaruscollege, St.-Ursulamiddenschool, VTI en de 3de jaars van het SAL op
  24, 26 en 27 oktober 2017
 • Toneel Flits voor de 4de jaars van St.-Ursula-instituut en St.-Ursulalyceum en de 5de jaars van SAL, St.-Gummaruscollege en VTI op 23 januari 2018.
  Thema: weekendongevallen
 • Voorstelling Verkeerd moment, verkeerde plaats van Luc Descamps op 12 en 13 oktober 2017 voor de 3de jaars van De Regenboog, SAL, St.-Gummaruscollege, Campus St.-Ursula en VTI
  thema: verkeersongevallen
 • De scholen zijn ingeschreven voor het project 'Slimme Mobiele Scholen' (SMS) van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, waarbij zij inhoudelijke en financiële ondersteuning krijgen om verkeers- en mobiliteitseducatie in alle graden op de agenda te zetten.

VOET/VOOD Opvoeden tot burgerzin:

 • Ondersteuning van VSK voor de leden en de begeleiders van de leerlingenraden met het oog op hun inbreng in de Schoolraad.
  vormingsdag 1ste graad: 10 oktober 2017
  vormingsdag 2de en 3de graad: 19 september 2017

Infoavond voor ouders en leraren:

 • Gaming en sociale media, waar trek je een grens?, Peter Aertsen op dinsdag 14 november 2017 om 20.00 uur

Overstap Basisonderwijs-Secundair Onderwijs:

 • overlegmoment op 13 september 2017 tussen leerkrachten 6de leerjaar enerzijds en klassenleraren 1ste jaar SO, zorg- en graadcoördinatoren en leerlingenbegeleiders van SG 'J.B. David-Lier' anderzijds.
Overstap -Secundair Onderwijs-Hoger Onderwijs:
 • Start to study op 10 oktober 2017
  Informatie over verder studeren voor toekomstige studenten en ouders i.s.m. de KU Leuven en de hogescholen van de Associatie KU Leuven
 • SOHO-infosessie (zowel professionele als academische bachelor) voor de laatstejaars van SAL, St.-Gummaruscollege, St.-Ursula-instituut, St.-Ursulalyceum en VTI op 30 januari 2018

Nascholingsbeleid op niveau scholengemeenschap:

 • coachingstraject voor het middenkader
 • nascholingen voor de leerlingenbegeleiders
 • nascholing voor de 1ste, 2de en 3de jaars leerkrachten in functie van het klasmanagement
 • didactische en pedagogische nascholingen
 • voet-gebonden en vakgebonden nascholingen 
 • ICT-nascholingen 

 

Beleidsdag voor het Comité van de Afgevaardigden van de Schoolbesturen en de Raad van Directeurs op 1 juni 2018.